HippoWaterschappen site - homepage

Het project

Veel overheden maken voor hun werk gebruik van luchtfoto's. Deze luchtopnamen worden gebruikt voor meerdere doeleinden en worden steeds belangrijker. Met het project Beeldmateriaal kunnen overheden de beelden gezamenlijk aankopen en veelvoudig gebruiken. Beeldmateriaal draagt bij aan een overheidsbrede basisvoorziening. Samen met een eenduidige standaard wordt uitwisseling en samenwerking eenvoudiger.

De producten

Het project levert jaarlijks luchtopnamen met een hoge resolutie en met lage resolutie. De hoge resolutie luchtopnamen (bladloos seizoen) vormen een landsdekkende luchtfoto met een grondpixelresolutie van 10 cm. Deze luchtopnamen worden gebruikt voor het vervaardigen van stereofoto’s en een orthofotomozaïek. De lage resolutie luchtopnamen (voorjaar/zomer) vormen een landsdekkende luchtfoto met een grondpixelresolutie van 25 cm. Naast de RGB orthofoto’s zijn ook infraroodbeelden beschikbaar.

De deelnemers

De deelnemende overheden bestaan uit verschillende afdelingen binnen de Rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Deze partijen brengen tezamen de financiële middelen voor het initiatief bij elkaar.